Τομέας Παραδοσιακών Σπουδών

Σε αυτόν εντάσσονται όλα τα παραδοσιακά όργανα καθώς και η Βυζαντινή Μουσική.

Σε όλους τους τομείς, στα αντίστοιχα επαγγελματικά τμήματα, παρέχονται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τα αντίστοιχα διπλώματα ή πτυχία. Από αυτά στους τομείς Κλασικών και Παραδοσιακών σπουδών οι τίτλοι έχουν και την πιστοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον τομέα μοντέρνων σπουδών, μετά την κατοχή Ωδειακού Τίτλου, υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και συνέχειας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρωπαϊκά ή Αμερικάνικα) κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

Βιολί

Μπουζούκι

Κρουστά

Κλαρίνο

Λαούτο

Βυζαντινή Μουσική κ.ά.