Τομέας Κλασικών Σπουδών

Σε αυτόν εντάσσονται όλα τα κλασικά όργανα, τραγούδι καθώς και τα τμήματα προπαιδειών και θεωριών για παιδιά και ενήλικες. Εντάσσονται επίσης τα τμήματα ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης), και μουσικά σύνολα, στα οποία συμμετέχουν σπουδαστές από διαφορετικά όργανα επίπεδα και ηλικίες.

Όργανα


  • πιάνο
  • κιθάρα

Προπαιδείες


 

Προθεωρείες


 

Μουσική δωματίου


 

Ανώτερα Θεωρητικά


  • Ειδικό Αρμονίας
  • Αντίστιξη
  • Φυγή (Φούγκα)
  • Ενοργάνωση – Δ/νση Μπάντας
  • Διεύθυνση Ορχήστρας
  • Διεύθυνση Χορωδίας

Τμήματα προετοιμασίας εισαγωγικών στα Α.Ε.Ι.


 

Κύκλοι σεμιναρίων


 

Μουσική Τεχνολογία


 

Μουσική Τεχνολογία

Το Κέντρο Μουσικών Σπουδών ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ διαθέτει εργαστήριο ηχοληψίας στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να διδαχθούν τεχνικές ηχοληψίας, εκπαιδευόμενοι σε νέα προγράμματα από ειδικούς καθηγητές.

Τμήματα προετοιμασίας εισαγωγικών στα ΑΕΙ

Σε αυτά ο υποψήφιος προετοιμάζεται με γνώση και μεθοδικότητα για να δώσει στα ειδικά μαθήματα και σε όργανο επιλογής του. Η επιτυχία μας είναι καθολική. παρέχονται συστάσεις.