ΩΔΕΙΟ ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ - Νήπια-προνήπια


Η επαφή των παιδιών με την μουσική είναι αποδοτικότερη, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, όσο νωρίτερα αρχίζει. Στα προσφερόμενα τμήματα προνηπίων και νηπίων, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα της βιωματικής  επαφής με τη μουσική. Μαθαίνουν παίζοντας. Έτσι όταν αργότερα έλθουν σε επαφή με κάποιο μουσικό όργανο, αυτόματα, κατά την διάρκεια των μαθημάτων,  ανασύρονται από τη μνήμη των παιδιών  διάφορα στοιχεία, κάνοντας το μάθημα του οργάνου πιο οικείο και την παιδαγωγική διαδικασία πολύ πιο παραγωγική. Βιωματική επαφή με τη μουσική μπορεί να έχουν παιδιά ηλικίας έως τουλάχιστον επτά ετών (βλ. και menu Multimedia). Στο πλαίσιο αυτό της βιωματικής εκπαίδευσης των παιδιών, προσφέρονται τριων ειδών τμήματα προπαιδιών. Και στα τρία ο στόχος είναι κοινός, αλλά διαφέρει το εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου φτάνουμε σ΄αυτόν. Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους είναι η άρτια κατάρτιση των εκπαιδευτικών-εμψυχωτών που αποτελεί όμως ούτως ή άλλως προϋπόθεση συνεργασίας με τις ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ, για όλους τους συνεργαζόμενους καθηγητές. Τα τρία τμήματα μουσικής προπαιδείας είναι η Α) Μουσικοκινητική Αγωγή, Β) Παιγνιώδης Μέθοδος Γ) Ρυθμοκινητική Αγωγή και προσφέρονται σε διαφορετικές ημέρες και ώρες.  

 

Εκτός όμως από τα υπάρχοντα τμήματα  ομαδικής διδασκαλίας (μουσική προπαιδεία, βιωματική θεωρεία), πολλές φορές από αυτές τις ηλικίες είναι δυνατόν τα παιδιά να ξεκινήσουν την προσωπική επαφή με κάποιο μουσικό όργανο. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το όργανο δεν αποτελεί στόχο αλλά εκπαιδευτικό μέσον επαφής του παιδιού με τη μουσική.Συνεπώς δεν είναι κατα την έναρξη, σημαντικό παιδαγωγικά το είδος του, αλλά η ετοιμότητά των γονέων να βοηθήσουν το παιδί να αρχίσει ακόμη και στην προσχολική περίοδο. Επειδή όμως όπως έχει ήδη προαναφερθεί, στο  Κ.Μ.Σ. "ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ" όλοι οι σπουδαστές, από τον νεότερο έως τον γηραιότερο, αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες, συστήνουμε σε περιπτώσεις ενδιαφέροντος για την εκμάθηση κάποιου οργάνου, στις συγκεκριμένες ηλικίες, μια συνάντηση γονέων και παιδιού με τους ειδικούς παιδαγωγούς, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και συστάσεις. Ώρες και ημέρες για τις εν λόγω συναντήσεις, συμφωνούνται μέσω της γραμματείας.

https://www.youtube.com/watch?v=V1pSrswqva4
https://www.youtube.com/watch?v=DVvbgI2Kj5o

https://www.youtube.com/watch?v=AZWYOZlVh9c