Βρίσκεστε εδώ: Ανθρώπινο Δυναμικό /

 

Τα Κέντρα Μουσικών Σπουδών-Ωδεία "ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ", αν για κάτι επιπλέον  έχουν να ξεχωρίσουν, πέρα από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν, σε σχέσει με τα υπόλοιπα ωδεία και μουσικές σχολές, είναι η αυστηρή αξιολογική διαδιακσία επιλογής που ακολουθείται αδιακρίτως σε όλους τους υποψηφίους καθηγητές/καθηγήτριες, που πρόκειται να ενταχθούν στο Διδακτικό Δυναμικό μας (βλ. υπομενού αξιολόγηση).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με βιογραφικά στοιχεία των καθηγητών/καθηγητριών μας βλέπετε στο υπομενού "καθηγητές".