Βρίσκεστε εδώ: Τομείς Σπουδών /

Στους τρεις τομείς σπουδών τα εκπαιδευτήρια μας καλύπτουν όλα τα επίπεδα σε όλα τα όργανα και τα θεωρητικά μαθήματα  καθώς και το αντικείμενο της  Μουσικής Τεχνολογίας, τόσο για Παιδιά / Εφήβους όσο και για Ενήλικες.

Σε όλους τους τομείς, στα αντίστοιχα επαγγελματικά τμήματα, παρέχονται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τα αντίστοιχα διπλώματα ή πτυχία. Από αυτά στους τομείς Κλασικών και Παραδοσιακών σπουδών οι τίτλοι έχουν και την πιστοποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον τομέα μοντέρνων σπουδών, μετά την κατοχή ωδειακού τίτλου, υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και συνέχειας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού(Ευρωπαϊκά ή Αμερικάνικα) κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.