ΩΔΕΙΟ ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ - Παραδοσιακός Τομέας


Στον παραδοσιακό τομέα τα προγράμματα σπουδών σε όλα τα αντικείμενα, χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) Ψυχαγωγική  β) Πιστοποιημένη γ) Επαγγελματική

 

Κατ΄ αυτό τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες που δεν επιθυμούν, τουλάχιστον εξ αρχής, μια αυστηρότερη-πιστοποιημένη εκπαίδευση της β) κατηγορίας, να αρχίσουν γνωρίζοντας το αντικείμενο σε ένα πλαίσιο, πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η ψυχαγωγία, σε αρμονική συνύπαρξη με την εκπαίδευση. Οι εν λόγω σπουδαστές μπορούν σε προκαθορισμένες ημερομηνίες να ενταχθούν στην β) κατηγορία,  όποτε το επιθυμήσουν, και πάντα μετά από σχετική ενημέρωση.

 

Στην γ) κατηγορία εντάσσονται μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σπουδαστές αυξημένων απαιτήσεων που αποβλέπουν σε επαγγελματική δραστηριοποίηση στο αντκείμενο επιλογής τους. Στην κατηγορία αυτή εκτός των κυρίως μαθημάτων υπάρχουν και διαφορετικά υποχρεωτικά μαθήματα ανά αντικείμενο, τα οποία διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση, ενός μέλλοντα επαγγελματία του χώρου. Στο τελευταίο στάδιο αυτής της εκπαιδευτικής κατηγορίας, παρέχεται ωδειακό δίπλωμα/πτυχίο, και κρατική πιστοποίηση όπου αυτό προβλέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.