Εάν θέλετε μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω email στη διεύθυνση: "nkotro1@yahoo.gr"   με θέμα: Ονοματεπώνυμο - Βιογραφικό.

Σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση του βιογραφικού αποτελεί και  μικρή,  πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου.