Σε αυτόν εντάσσονται όλα τα παραδοσιακά όργανα καθώς και η Βυζαντινή Μουσική. Και σ΄αυτόν τον τομέα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές με σημαντική παρουσία στο χώρο της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής.