Βρίσκεστε εδώ: Τομείς Σπουδών / Κλασικός /

Σε αυτόν εντάσσονται όλα τα  κλασικά όργανα, το τμήμα Μονωδίας(τραγουδιού) καθώς και τα  τμήματα Προπαιδειών και Θεωριών για παιδιά και ενήλικες.www.youtube.com/watch

Εντάσσονται επίσης τα τμήματα ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης), τα τμήματα Διεύθυνσης Ορχήστρας και Χορωδίας, καθώς και τα τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στις σχολές Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Ξεχωριστό κομμάτι αυτού του τομέα αποτελούν τα Μουσικά Σύνολα, στα οποία συμμετέχουν σπουδαστές από διαφορετικά όργανα επίπεδα και ηλικίες. Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι σε όλα τα αντικείμενα διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, με ιδιαίτερη παιδαγωγική κατάρτιση. www.youtube.com/watch  www.youtube.com/watch

Μετά την πρώτη ενημέρωση, και εφ΄όσον κριθεί αναγκαίο, παρέχεται η δυνατότητα συνάντησης με τον καθ΄ύλην αρμόδιο καθηγητή, προκειμένου να  λυθούν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την διαδικασία του μαθήματος σε σχέση με τον υποψήφιο σπουδαστή.