Βρίσκεστε εδώ: Η φιλοσοφία μας / Παίδες /

Στις ηλικίες επτά έως έντεκα ετών, τα παιδιά έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να αντιληφθούν την χρησιμότητα και αναγκαιότητα αυτής τους της δραστηριότητας.Οι δε γονείς μπορούν να συνειδητοποιήσουν την ορθότητα της επίλογής τους κυρίως στην εφηβία των παιδιών. Ο ενδιάμεσος χρόνος  επιτρέπει κυρίως στους γονείς να αποφύγουν την χρήση στρεσογόνων παραγόντων κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής διαδικασίας, μια που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Επειδή όμως στις περισσότερες περιπτώσεις το συγκεκριμένο αντικείμενο συγχέεται με τις πάγιες υποχρεώσεις των παιδιών(σχολείο, ξένες γλώσσες, φροντιστήριο), οι παιδαγωγοί μας αλλά και ο διευθυντής βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους γονείς, προκειμένου να επαναπροσδιορίζονται τακτικές και να αποφεύγονται σφάλματα.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε η διαδικασία να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και αποδοτική για το παιδί, και οι γονείς να δαπανήσουν το λιγότερο δυνατό προσωπικό τους χρόνο. Τα αποτελέσματα είναι από την αρχή έως σήμερα απτά (βλ. και menu Multimedia). Δεν ξεχνούμε τέλος ποτέ, ότι καθοριστική είναι η απόφαση να αρχίσει ένα παιδί μουσική, και όχι το όργανο με το οποίο θα γίνει αυτή η αρχή. Όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει, το όργανο είναι ένα μέσον επαφής με τον στόχο, που είναι η ίδια η ΜΟΥΣΙΚΗ. www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=t-E4HOycfVw