Νίνα Μοτάκη-Μαστοράκη

Ως πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγός έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για πολλά μουσικοπαιδαγωγικά  συστήματα καταλήγοντας να εφαρμόζει την «Παιγνιώδη Μέθοδο Μουσικής», βασισμένη στην κοσμοθεωρία του διαπρεπή Ρώσου ψυχολόγου Lev Vigotsky, με επίκεντρο τις μικρές ηλικίες.    

Σπούδασε κλασσικό πιάνο στο Εθνικό Ωδείο όπου έλαβε το Πτυχίο και κατόπιν το Δίπλωμά της με «Άριστα Παμψηφεί». Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει στα σεμινάρια των Β. Τσόπελα, G. Istiglian, K. Matshke, Μ. Λογιάδη και Γ. Βακαρέλη.

Έχει τέλος σπουδάσει Οικονομικά στη Βιομηχανική Σχολή του  Πανεπιστημίου Πειραιώς.